Pořad bohoslužeb

Stáhnout pořad bohoslužeb

                     POŘAD BOHOSLUŽEB                              
                                       
V týdnu od 29/11 do 6/12              
Datum Liturgická oslava Hodina                        
29/11 9.30   Za zemřelé z rodin Sezimových,Kocourkových                        
Ne. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Mikulenčákových,duše v očistci a živé rodiny                        
             
Žehnání adventních věnečků            
             
           
30/11 Svátek sv. Ondřeje, apoštola              
Po.            
           
           
1/12              
Út.            
                 
           
2/12 16.00 Adorace            
St. 16.30 Zakončení adorace Svatým přijímáním            
             
           
3/12 Sv. Františka Xaverského, kněze            
Čt. 16.00 Mariánské večeřadlo            
             
           
4/12 První pátek v měsíci 15.15 Svátost smíření            
Pá. 16.00 Za živé a zemřelé členy živého růžence            
                         
                       
5/12 První sobota v měsíci                          
So. 17.30 Modlitba chval                        
                         
                       
6/12 9.30   Za + rodiče Hajdíkovy, za duše v očistci a                        
Ne. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ ostatní živou rodinu