Hlavní strana webu farnosti Zděchov

Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Zděchov. Na těchto stránkách naleznete informace o dění ve farnosti a to aktuální i dlouhodobějšího charakteru.

Aktuality:

Národní pouť sv. Anežka
Milí farníci!

Chceme Vás informovat o blížící se národní pouti do Říma, kdy si připomeneme 30. výročí svatořečení svaté Anežky České a která se uskuteční ve dnech 11. až 13. listopadu.

K této příležitosti se chystá pro Svatého otce svatoanežský dar, který má tuto podobu: jednak půjde o finanční dar, který bude moci papež použít pro chudé, a jednak o sochařský výtvor Koruny sv. Anežky České na kovovém podstavci, který bude mít formu monumentu, v němž budou zachyceny otisky prstů dárců a na jehož vrchol bude vložena koruna. Část otisků prstů donátorů bude vyvedena plasticky přímo v podstavci a další zbývající otisknuté na ručním papíře, budou vloženy do speciální schránky uvnitř sochy.

Již 1.6. byla zahájena charitativní sbírka pro chudé, jejíž výnos, společně se sochařským výtvorem Koruny sv. Anežky České, bude předán papeži Františkovi při této národní pouti do Říma. Každý z dárců obdrží pamětní medaili s potvrzením, že se na daru pro papeže podílel a může otisknout svůj prst na arch ručního papíru. Doporučená částka je 200 korun, možný je nižší i vyšší příspěvek. První ražba těchto pamětních medailí se uskutečnila v Pražské mincovně ve Vsetíně 1.června.

I my se můžeme na tomto daru podílet.

Kdo má zájem o připojení se k tomuto daru, ať se zapíše na arch, který je umístěn vzadu v kostele na stolečku. Prosíme zájemce o zapsání se do příští neděle, aby se včas stihla registrace. Potom podle zájmu, budou objednány pamětní medaile a pak následně budou předávány dárcům s možností otisku prstu na ruční papír, který bude odeslán zpět poutnímu výboru ustanovený Českou biskupskou konferencí této národní poutě. Připojme se i my – naše farnost, k této národní pouti pokání, smíru a návratu ke křesťanským kořenům v naší zemi a v našich rodinách.

Eliška Valíčková a Jana Mazáčová,

pověření zástupci farnosti Hovězí pro svatoanežský dar


LUŽENSKÁ KAPLIČKA
Když jsem na Vsetín před 7 lety nastoupil, na první děkanátní akci jsem jel do Lužné, kde se tehdy slavilo 100 let místního hasičského sboru. Tenkrát pan Jiří Žák, tamní místostarosta, informoval generálního vikáře Mons. Josefa Nuzíka o záměru přestavět starou požární zbrojnici na kapličku. V obci rozběhlo místní referendum, kde se lidé mohli vyjádřit k návrhům, k čemu by budova mohla sloužit a také k navrženým patronům zasvěcení kaple (svatý Florian, patron hasičů a Panna Maria Lurdská). Místní zastupitelstvo pod vedením pana starosty Miroslava Papšíka a místostarosty Jiřího Žáka začalo s přebudováváním hasičské zbrojnice na kapli před 5 lety, v době, kdy jsme pod svá křídla převzali Valašskou Polanku.

Kaplička je nyní z velké většiny hotová, ale na dokončení chybí finanční prostředky. Proto se kněží na své dubnové konferenci rozhodli, že tuto stavbu podpoří, a že na ni bude v rámci farností děkanátu uskutečněna finanční sbírka. Ostatně, jako kdysi před léty na kostel v Horní Lidči nebo v Karolince.

Kéž Panna Maria Lurdská a svatý Florián chrání a podporuje toto dílo shůry a vám vaši štědrost odplatí. Platilo, a platit bude, že generace, která postavila kostel, bude vždy zapsána zlatým písmem v dějinách té či oné obce.

Jménem lužanských farníků vděčný

P. František Král, děkan a P. Vlastimil Vaněk, místoděkan.

Sbírka na kapličku v Lužné bude v našich farnostech vykonána 30. června 2019


Zobrazit všechny příspěvky