Hlavní strana webu farnosti Zděchov

Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Zděchov. Na těchto stránkách naleznete informace o dění ve farnosti a to aktuální i dlouhodobějšího charakteru.

Aktuality:PEREGRINATIO AD INCARNATIONIS MYSTERIUM - POUŤ K TAJEMSTVÍ VTĚLENÍ - závazné přihlášky do 30. ledna 2020!Zobrazit všechny příspěvky