Pořad bohoslužeb

Stáhnout pořad bohoslužeb

                     POŘAD BOHOSLUŽEB                          
                                       
V týdnu od 16/2 do 23/2              
Datum Liturgická oslava Hodina                        
16/2 9.30   Za Andělku Kocourkovu, duše v očistci,                        
Ne. 6. neděle v mezidobí poděkování za všechny obdržené milosti s                        
  prosbou o Boží milosrdenství a požehnání            
pro všechny spřízněné rodiny            
             
           
17/2            
Po.            
           
           
18/2            
Út.            
                 
           
19/2 16.00 Adorace a Svátost smíření            
St. 16.30 Za + rodiče Mikeskovy, syna Josefa,            
zemřelého manžela Augustyna Hajdíka,            
syna Josefa, snachu Zdeňku, s prosbou o            
20/2 pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro            
Čt. živou rodinu            
16.00   Mariánské večeřadlo            
           
21/2            
Pá.            
                         
                       
22/2 Svátek Stolce sv. Petra, apoštola                          
So.                        
                         
                       
23/2 9.30   Za + rodiče Zvoníčkovy, Janičatovy, jejich                        
Ne. 7. neděle v mezidobí zemřelé děti a vnuky, duše v očistci a                        
  Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro                        
Sbírka na Haléř svatého Petra živé rodiny