Hlavní strana webu farnosti Zděchov

Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Zděchov. Na těchto stránkách naleznete informace o dění ve farnosti a to aktuální i dlouhodobějšího charakteru.

Aktuality:

Národní týden manželství 2023
Mládežnické spolčo 27.-28.1.

Společná svátost smíření Děkanát VSETÍN - ADVENT 2022
Arcidiecézní setkání mládeže
Zapisování mší svatých
Sběr šatstva
Odpustky za zemřelé
Nedělní evangelium dětem
Poutní zájezd do Svaté země
IZRAEL-2023.pdf
Zobrazit všechny příspěvky