Při chrámu Proměnění Páně již řadu let působí smíšený pěvecký sbor, který svým zpěvem obohacuje hlavní liturgické slavnosti a výročí. Připojit se ke sboru může každý, kdo rád zpívá a chce svým hlasem přispět k oslavě Pána. Zkoušky probíhají před velkými svátky v neděli v 10:30 na faře.

Další info-umělecká vedoucí sboru: Anežka Lukšová, E-mail: agnesita@seznam.cz