Hlavní strana webu farnosti Zděchov

Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Zděchov. Na těchto stránkách naleznete informace o dění ve farnosti a to aktuální i dlouhodobějšího charakteru.

Aktuality:

Prohlášení ČBK ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022
ČBK-prohlášení-k-volbám-2022.docx
Štrúdlování - pozvánka
S velkou radostí Vás chceme pozvat na každoroční akci Štrúdlování anebo O nejlepší jablečný štrúdl. V příloze přikládám plakátek, který je volně k tisku a šíření.

Dne 26. září 2022 v čase od 8 do 18 hodin je možné nosit soutěžní štrúdly na zázemí Charity v Novém Hrozenkově 504. Následující den 27. září 2022 v 15:30 bude v Domě pokojného stáří, Nový Hrozenkov 124 (Čubov) vyhodnocení nejchutnějších třech prvních štrúdlů. Oceňovat se budou dvě kategorie, kategorie dětí a kategorie dospělých. Ceny jsou velmi pěkné. Tento den bude také Dnem otevřených dveří, kdy je možné všechny charitní domy navštívit.
(Zázemí, Nový Hrozenkov 504
Dům pokojného stáří, Nový Hrozenkov 124)
Víceúčelový charitní dům a Denní stacionář Slunečnice, Halenkov 191)

Na soutěžní štrúdly a samotné soutěžící z Vaší fary se moc těšíme.
S úctou a přáním hezkého dne, za Charitu Nový Hrozenkov Hlaváčová Ivana

Na shledanou

Bc. Ivana Hlaváčová
public relations
Štrúdlování - plakát
štrúdlování.pdf
Nemocnice Vsetín - Kaple sv. Růženy
NEMOCNICE-KAPLE.pdf
Setkání seniorů Charita 09-2022
Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze
Milé sestry, milí bratři,
jak dobře víte, po odchodu otce arcibiskupa Jana Graubnera na svatovojtěšský stolec do Prahy jsem byl 4. 7. 2022 zvolen sborem poradců (konzultorů) administrátorem olomoucké arcidiecéze. Tuto roli jsem přijal s vědomím své lidské nedostatečnosti a také proto, že diecéze nemůže zůstat bez dočasného správce.
Nyní před námi stojí společný úkol: modlitbou provázet proces jmenování nového olomouckého arcibiskupa. Proto vás žádám, abyste v osobní modlitbě na tento úmysl pamatovali. Můžete použít modlitbu, jejíž text dostali k dispozici duchovní správci farností.
Těším se na společné prožívání liturgického roku a slavností, které poskytnou příležitost k osobnímu setkání.
Žehná +Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze
Charita pořádá 16. září pouť na Slovensko do Skalního sanktuária Božího milosrdenství na horu Butkov.
Na základě rozhodnutí ředitelky Charity Nový Hrozenkov paní Ing. Danuše Martinkové ukončit po 24 letech činnost na charitě, bylo Arcidiecézní charitou Olomouc vyhlášeno výběrové řízení na tuto pozici. Zájemci se mohou hlásit do 30. září na Arcidiecézní charitě Olomouc. Více informací v přiloženém dokumentu a na na webových stránkách charity.
VŘ-NovýHrozenkov-ředitel_srpen2022.doc
Poutní Výlet na Turzovku
Festival UNITED
Zobrazit všechny příspěvky